Filozofická fakulta UK pořádá druhý ročník festivalu Evropský den jazyků

Celodenní program zaměřený na propagaci jazykové diverzity a zábavnou a efektivní výuku cizích jazyků proběhne ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 9 do 20 hodin v pražském kulturně-vzdělávacím centru Kampus Hybernská. Organizátorem festivalu je platforma Library of Languages Filozofické fakulty UK.

Hlavní náplní budou po celý den desítky jazykových minikurzů pro začátečníky, které umožňují překonat ostych a naučit se první fráze v novém jazyce. Paralelně poběží bloky přednášek o jazycích světa a jejich zajímavostech. Letos to bude blok věnovaný ohroženým a vymírajícím jazykům, luštění písma různých exotických jazyků, využití informačních technologií v popisu jazyků nebo umělým jazykům.

Návštěvníci budou mít možnost zapojit se do interaktivních instalací a aktivit, například absolvovat kurz kaligrafie, objednávat si zmrzlinu v různých známých i nezvyklých jazycích, uniknout luštěním jazykových kódů z únikové hry či naslouchat hlasu mrtvých jazyků. Po celý den bude připraveno občerstvení v kavárně a ve stáncích zaměřených na kulturně specifická jídla.

Od 9 do 13 hodin je připraven program zejména pro základní a střední školy – na vybrané aktivity bude možné se registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webu Evropského dne jazyků od 9. září. Program od 13 hodin do večera bude určen pro širokou veřejnost: rodiče s dětmi, zájemce o cizí jazyky, uchazeče o studium na vysoké škole i studenty vysokých škol, obyvatele Prahy 1 a dalších městských částí i mimopražské zájemce.

Evropský den jazyků byl vyhlášen Radou Evropy v roce 2001 a od té doby každoročně zahrnuje vzdělávací akce různého rozsahu po celé Evropě. Festival v Kampusu Hybernská pro rok 2019 navázal spolupráci s tradiční pražskou akcí Speakdating, konanou v paláci Lucerna v čase 16–20 hod., kterou připravuje sdružení evropských kulturních institutů EUNIC ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice. Obě akce spolupracují programově a propagačně, tak aby zájemcům o cizí jazyky nabídly co nejpestřejší zážitek.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Související informace:
www.kampushybernska.cz/edj
www.denjazyku.eu 
Událost na Facebooku.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK