VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 22. 8. 2019 – Ústav Dálného východu

Ústav Dálného východu

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Obor a zaměření: čínský jazyk
Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2
Úvazek: 1,0

Požadavky:

 • ukončené magisterské, případně doktorské vzdělání v oboru sinologie, případně jiném oboru zaměřeného na studium čínského jazyka a čínské kultury
 • znalost čínského jazyka (praktická i teoretická) na úrovni odpovídající potřebám jazykové výuky v bakalářském a magisterském programu oboru sinologie
 • pedagogická praxe, případně další odborná činnost výhodou

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019
Termín přihlášky: 22. 9. 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis včetně přehledu publikací a praxe
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.
 • motivační dopis, včetně projektu osobního odborného rozvoje (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz 

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.