Proběhl druhý ročník Letní školy žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova

Ve dnech 15. července až 2. srpna 2019 proběhla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy druhá Letní škola žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova, jedna z nejvýznamnějších akcí Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK, organizovaná ve  spolupráci s partnerským Fondem Borise Němcova za svobodu se sídlem v Bonnu. Letní škola s kapacitou 30 míst představuje třítýdenní interdisciplinární výukový program určený pro začínající novináře, blogery a badatele, přičemž účast není omezena věkem, dosaženým vzděláním, akademickou hodností či dosavadní pracovní zkušeností. V Praze se setkali mladí lidé z Ázerbájdžánu, Běloruska, Číny, Gruzie, Polska, Ruska, Slovinska, Ukrajiny a Velké Británie.

Osobní podporu vyjádřil letní škole děkan fakulty Michal Pullmann, který se zúčastnil uvítací večeře. Ve svém projevu uvedl, že Letní škola Borise Němcova zaujímá mezi podobnými akcemi mimořádné místo svým mezinárodním rozměrem a ohlasem ve veřejném prostoru.

Prioritními tématy se v roce 2019 staly mimo jiné mezinárodní pojetí svobody tisku, práce se zdroji informací a jejich ověřování, investigativní žurnalistika a její profesionální normy. Vzdělávací program probíhal v ruštině, za využití různých výukových formátů: přednášky, master class, případové studie, exkurze, tréninky a praktické úkoly. Na výuce se podíleli zakladatelé a vedoucí vlivných ruskojazyčných nezávislých sdělovacích prostředků, etablovaní novináři a publicisté, významní odborníci z oblasti ekonomie, sociologie, politologie, filozofie, práva a současného umění. Doprovodný neoficiální program zahrnoval exkurze po historických místech Prahy s tématem křižovatek československé historie 20. století a cyklistický výlet.

Po úspěšném druhém ročníku se sluší poděkovat Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, bez jejíhož zázemí a přímé podpory by bylo velmi obtížné akci podobného rozsahu realizovat. Po provedení vnitřních evaluací a závěrečné bilanci zahájili organizátoři přípravu dalšího ročníku, který by se měl odehrát ve dnech 13.–31. července 2020.

Marek Příhoda


Související články