Na dialog mezi textem a divadlem se zaměřil letošní ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka

Festival probíhal od 29. června do 6. července a z velké části se na jeho přípravě a realizaci podíleli zaměstnanci, studenti a absolventi Filozofické fakulty UK.

Letošního ročníku s heslem Na scénu! se jako hosté besed zúčastnili akademici z Katedry divadelní vědy FF UK prof. Vladimír Just a dr. Barbara Topolová, role moderátora se ujal doc. Petr Christov. Besedy následovaly po odpoledních scénických čteních, která pro festival dramaturgicky připravila bývalá studentka katedry Barbora Kunstovná.

Studenti bohemistiky se mohli zapojit do festivalového zpravodaje Raport!, jehož šéfredaktorem byl Ondřej Vinš, mohli navštívit tvůrčí dílny a vyzkoušet si například workshop literární kritiky, který vedl doc. Erik Gilk z Univerzity Palackého v Olomouci.

Šrámkova Sobotka se tradičně zaměřuje také na vzdělávání učitelů a vedle odpoledních seminářů o didaktice každý rok nabízí jednodenní, tematicky zaměřený barcamp. Ten letošní nesl název „Třída, která znamená svět“ a jeho účastníci si vyzkoušeli různé způsoby, jakými lze využít dramatické postupy v hodinách českého jazyka a literatury, ale třeba i informatiky.

O problémech výchovné a tvořivé dramatiky diskutovala doc. Irena Vaňková z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK, která spolu dr. Vlastimilem Čechem z Masarykovy univerzity zajistila letošní blok soboteckých přednášek, zahájených prof. Evou Stehlíkovou z Katedry divadelních studií MU. O bezproblémový průběh celé konference se mimo jiné staral Jakub Fiala z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.

Příští rok se mezi 4. a 11. červencem bude konat již 64. Šrámkova Sobotka, jejímž ústředním tématem bude lidovost a folklor, ale také jejich vztah k ethnu, popu či kýči.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Foto: Jana Plavec


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK