e-Kniha týdne #03: Thinking Styles

Seriál Knihovny FF UK pravidelně přináší tipy na zajímavé elektronické tituly z nabídky UK. E-knihou tohoto týdne je publikace Thinking Styles, která se mj. zabývá problematikou diskutabilního přínosu inteligenčních a schopnostních testů či školního známkování při hodnocení potenciálu zkoušených osob. Titul může být přínosný (nejen) zájemcům o obory psychologie, pedagogiky či andragogiky.

Více o titulu

Klasik kognitivní psychologie Robert J. Sternberg ve své knihe Thinking styles přináší nový pohled na systémy posuzování osobních schopností a inteligence. Sternberg pracuje na podkladě vědeckých studií i osobních zážitků a kupí argument za argumentem, proč testy osobních schopností, IQ testy, školní systémy známkování atd. často selhávají, když se dostávají do konfliktu se zažitým stylem myšlení zkoušeného. Oficiální příručkové testování tak velmi často neodhalí skutečný potenciál zkoušeného. Sternbergovi se i přes bezesporu erudovaný přístup založený na tvrdých datech daří udržet čtivý a přístupný styl díla.

Přístup a odkazy

Titul je přístupný na platformě Cambridge Core a nejpohodlněji se k němu lze dostat přes Portál e-zdrojů (viz níže).

⚠️ Pozor, titul je v rámci Cambridge Core přístupná na UK pouze do 12. srpna 2019 a poté se podle dat o využití rozhodne, zda bude titul pořízen formou trvalého nákupu (informovali jsme zde). Do 12. srpna ale máte možnost cokoliv z Cambridge Core stáhnout v plném textu ve formátu PDF či uložit do Kindle či cloudových úložišť.

  • Odkaz na Cambridge Core na Portálu elektronických zdrojů (funguje odkudkoliv), pro přístup k sérii využijte vyhledávací políčko. PŘEJÍT
  • Odkaz na záznam titulu. Pozor, bude fungovat jen z univerzitních počítačů. PŘEJÍT
  • Více informací o elektronických zdrojích. PŘEJÍT

Seriál e-Kniha týdne

Seriál můžete pohodlně sledovat na této stránce. Pokud nechcete o žádné doporučení přijít, uložte si stránku do svých záložek, anebo sledujte Facebook Knihovny FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK