20. ročník kurzu pro studenty Technologického institutu v Monterrey byl zakončen 5. července

V pátek 5. července byl ve Šporkově paláci ukončen 20. běh kurzu, který připravuje Středisko iberoamerických studií FF UK ve spolupráci s kolegy z dalších fakultních pracovišť pro studenty jedné z nejprestižnějších vysokých škol v Latinské Americe, mexického Technologické institutu v Monterrey.

Během čtyř týdnů absolvovali studenti přednáškové bloky z historie, kultury a ekonomiky České republiky, vždy ve středoevropském kontextu, a speciální přednášku o vztazích regionu a Mexika, již prezentovala velvyslankyně Mexika v Praze, J. E. Leonora Rueda Gutiérrez.

V rámci exkurzí navštívila skupina sklárnu v Nenačovicích, státní hrad Křivoklát a Kutnou Horu. Pedagog doprovázející skupinu vyslovil vzhledem ke spokojenosti frekventantů naději, že kurzy budou pokračovat i v příštím roce.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK