Ústav hudební vědy FF UK spolupořádá vědeckou konferenci Knižní kultura české reformace

Konference se uskuteční 5.–7. června v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Věnovat se bude konfesijním aspektům české knižní kultury v raném novověku.

Za Filozofickou fakultu UK se na konferenci vedle Ústavu hudební vědy představí také Ústav informačních studií a knihovnictví. Na organizaci se společně s FF UK podílí Historický ústav AV ČR a Knihovna AV ČR.

Podrobnější informace o programu zde.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK