Filozofická fakulta UK spolupořádá mezinárodní konferenci o otroctví

Na konferenci „Slavery, Religion and Enlightenment“, která proběhne 19.–22. června na půdě Právnické fakulty UK, vystoupí mimo jiné američtí antropologové Richard Price a Sally Price.

Poprvé na české akademické půdě bude otroctví reflektováno jako fenomén, který provází zrod západní společnosti v její současné podobě, a to nejen v rovině ekonomického významu zámořských výprav a kolonizace, ale také v rovině intelektuální a morální. V rámci programu zazní příspěvky orientované historicky či antropologicky, ale také ty na pomezí intelektuálních dějin a filosofie, literárněvědní či uměnovědné.

Mezi zahraničními odborníky vystoupí mj. Richard Price a Sally Price, američtí antropologové proslavení výzkumy v karibské oblasti, a to jak v komunitách potomků uprchlých otroků (maroons) v Surinamu a Francouzské Guyaně, tak na ostrově Martinik. Oba rovněž působili na řadě univerzit, mj. Johns Hopkins, Princeton, College of William and Mary, Sorbonne).

Garantkou konference za Filozofickou fakultu UK je prof. Markéta Křížová, která vystoupí s příspěvkem o dopadech amerického otroctví ve střední a východní Evropě. Spolupořadatelem konference je dále Fakulta humanitních studií FF UK; z členů její akademické obce jsou v programu zastoupeni PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D., či Mgr. František Kalenda.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK