Ústav pro archeologii FF UK se představil na Muzejní noci ve Slavičíně

Workshop, na němž akademičtí pracovníci i studenti ústavu představili archeologii prostřednictvím vybraných aktivit, proběhl 18.–19. května.

V rámci muzejní noci si návštěvníci mohli vyzkoušet mletí obilí na jednoduché zrnotěrce i na dokonalejším rotačním mlýnu, upéct placku, pokusit se o některou z předváděných technik tkaní nebo si prohlédnout repliky celé řady archeologických artefaktů. Zájem vzbudilo i předvedení funkčnosti pazourkového nožíku, který byl použit na porcování syrového masa.

Po celou dobu workshopu byli jak členové ústavu Ing. Renata Šmidtová a doc. Miroslav Popelka, tak čtyři studenti oboru Archeologie pravěku a středověku Lucie Novotná, Simona Florianová, Hana Fuchsová a Nikolas Sabo oblečeni do vlastnoručně vyrobených replik oděvů od pravěku do středověku. Na závěr workshopu proběhla komentovaná „módní přehlídka“, během níž Lucie Novotná na základě jednotlivých součástí oděvů, doplňků a ozdob ozřejmila, do kterého období každý z nich patří.

Akce zaznamenala u veřejnosti velmi dobrý ohlas. Muzejní noci probíhají nadále po celé republice, ta Pražská se letos uskuteční 8. června od 19 hodin.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK