Projekt KREAS a Ústav románských studií FF UK pořádají mezinárodní konferenci o italských dialektech

Čtrnáctý ročník Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting (CIDSM14) proběhne v Praze ve dnech 27.-29. 5. 2019.

Letošní konference nabízí zajímavý program (k dispozici na webu cidsm.ff.cuni.cz); většina příspěvků bude přednesena v angličtině. Vedle zvaných řečníků, kterými jsou vesměs zástupci nejmladší generace dialektologů (Norma Schifano, Cristina Guardiano, Francesco Ciconte, Jacopo Garzonio), vystoupí lingvisté nejen z Itálie, ale také z USA, Nizozemí, Velké Británie a z ČR (Fabio Ripamonti z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Alessandro Bitonti z Masarykovy univerzity v Brně). Za zmínku nepochybně stojí i účast významné postavy současné romanistiky, jíž je prof. Michele Loporcaro z univerzity v Curychu, autor nedávných monografií vydaných v prestižní řadě Oxford University Press (Vowel Length from Latin to Romance  z r. 2015 a Gender from Latin to Romance z r. 2018).

Konference CIDSM14 se koná s podporou projektu KREAS Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

O konferenci


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK