Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Gloria Musaealis 2018, ceny převzala řada absolventů FF UK

Výsledky XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis 2018 byly včera vyhlášeny ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Mezi oceněnými ani tentokrát nechyběli absolventi FF UK, v letošním roce především historici umění.

Hlavní cenu Gloria Musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2018 získalo Muzeum umění Olomouc za výstavu Rozlomená doba 1918-1928. Autory jejího scénáře jsou Karel SrpLenka Bydžovská, oba absolventi dějin umění na FF UK.

Na třetím místě v téže kategorii se umístila Městská galerie Litomyšl. Porota v tomto případě ocenila výstavu Já jsem… Zdeněk Nejedlý, již spolu s ředitelkou muzea autorsky připravili Hana Kábová, absolventka doktorského studia na FF UK, a Jiří Křesťan, externí pracovník Ústavu českých dějin FF UK.

Hlavní cenu Gloria Musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2018 získalo za projekt Prezidentský vlak 2018 Národní technické muzeum pod vedením Karla Ksandra, absolventa dějin umění na FF UK

Cenu českého výboru ICOM pak získala Národní galerie v Praze za stálou expozici 1918-1938: První republika. Autorkou jejího scénáře je Anna Pravdová, absolventka dějin umění na FF UK.

Muzeem roku se na základě celoročního hlasování samotných návštěvníků stejně jako v loňském roce stalo Regionální muzeum Mělník. Jeho ředitelka Miloslava Havlíčková absolvovala na FF UK obor historie-etnografie.

Nejen našim úspěšným absolventům, ale všem oceněným pracovníkům paměťových institucí k jejich úspěchu blahopřejeme.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK