Přihlaste se do soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2019 za nejlepší diplomové, disertační a vědecké práce

Prestižní cena je udělovaná studentům, vedoucím prací a školitelům, mladým vědcům a nejlepšímu pedagogovi. Finanční odměnu získává nejen autor, ale i vedoucí práce a ten, kdo doporučí vítěze. Přihlášky je možné podávat do 30. listopadu.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a vědě. Vítězové si v několika kategoriích rozdělí téměř jeden milion korun. 

Proč se zapojit do soutěže?

  • Navýšili jsme odměny v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce o 140 000 Kč.
  • Doporučte nám vítěze a získejte 10 tisíc korun.
  • Vítězným projektům zajistíme mediální zájem laické i odborné veřejnosti.
  • Bez dobrých pedagogů není dobrých studentů – stejná odměna jako pro studenta tedy čeká i na vedoucího jeho práce.
  • Hodnocení provádí porota složená z předních odborníků vysokého školství a AV ČR.

Kategorie a odměny v letošním ročníku

Přihlášky a podrobnější informace o soutěži najdete na www.cenasiemens.cz.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK