Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií FF UK hostilo mezinárodní kolokvium Společnosti českých portugalistů

O různých kulturních aspektech portugalsky mluvícího světa se v Oettingenském paláci diskutovalo 24.–27. dubna. Během setkání podepsala Filozofická fakulta UK mezifakultní smlouvu o studijních pobytech s brazilskou Universidade Federal Fluminense a byla předána cena Hieronymitae Pragenses pro začínající překladatele z portugalštiny.

Setkání třiceti odborníků z osmi zemí světa na Ministerstvu zahraničí ČR slavnostně zahájila portugalská velvyslankyně Manuela Francová, ministr zahraničních věcí Kapverdské republiky Luís Filipe Tavares a zástupce ředitelky Odboru států subsaharské Afriky MZV Pavel Procházka.

Předmětem lingvistické části kolokvia bylo téma „Portugalština – jazyk pěti kontinentů“, na kterou následně navázal workshop „Literatura v tekutých časech“. Během úvodního semináře představila dr. Šárka Grauová z Filozofické fakulty UK aktivity spojené s šířením portugalštiny a kultury portugalsky mluvících zemí. Semináře se zúčastnil i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a portugalská státní tajemnice Teresa Ribeirová.

Na workshopy určené veřejnosti, studentům a vyučujícím přijaly pozvání tři profesorky zabývající se portugalsky psanými literaturami: Jacqueline Penjonová ze Sorbonne Nouvelle – Paris III, Regina Dalcastagnè z Universidade de Brasília a Annabela Ritová z Universidade de Lisboa. V rámci lingvistické části kolokvia vystoupil Henrique Barroso z Universidade do Minho.

Kolokvium bylo zakončeno koncertem pěveckého sboru z Coimbry, který u sochy svatého Václava zazpíval Rekviem za Jana Palacha. Cenu devátého ročníku soutěže Hieronymitae Pragenses pak převzala absolventka Masarykovy Univerzity Štěpánka Huláková, která v současnosti působí v pražském Centru portugalského jazyka Institutu Camões.

Program proběhl ve spolupráci s projektem KREAS.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK