Na Filozofické fakultě UK proběhne mezinárodní workshop na téma „Romanticism and Periodization“

Na 15. května ho připravil Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK. Workshopu se zúčastní významní zahraniční hosté jako prof. Nicholas Halmi z University of Oxford nebo dr. Laurent Folliot z pařížské Sorbonne Université.

Workshop proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení v místnosti č. 111 v hlavní budově Filozofické fakulty UK mezi 15:00–17:30. Registrace není nutná.

Program je podpořen z projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Program:

profesor David Duff (Queen Mary University of London): „Introduction: Phases of British Romanticism”

profesor Nicholas Halmi (University of Oxford): „Period and Epoch-making Event: Romanticism and the French Revolution”

profesorka Fiona Stafford (University of Oxford): „Romanticism and the ‘Four Nations’: Not Quite in Time”

profesor Martin Procházka (Univerzita Karlova, Praha): „Periodization as a Problem: The Case of American Romanticism”

Laurent Folliot (Sorbonne Université, Paris): „Secularization of Time: Complications in Periodizing Romanticism”

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK