Na Dnech Evropské literatury 2019 ve Vietnamu představila Povídky malostranské jejich hlavní překladatelka Binh Slavická z FF UK

V rámci každoroční akce, kterou od roku 2011 organizuje European Union National Institut for Culture, proběhla setkání se čtenáři v Hanoji a v Ho Či Minově Městě.

Workshop v Hanoji 12. května přilákal jak bývalé vietnamské studenty z českých vysokých škol, tak hanojské vysokoškoláky včetně několik vietnamských spisovatelů. Ústředním tématem bylo „A Conversation between Two Nations“. Hlavní důraz byl položen na osobnost Jana Nerudy, Májovce, Povídky malostranské a na jejich překlad do vietnamštiny; spolupráce na tomto poli pak přesvědčivě doložila blízkost české a vietnamské mentality. Spolu s dr. Slavickou se na vedení workshopu podílela také vietnamská překladatelka a literární kritička dr. Nguyễn Quyên.

O tři dny později proběhla v Ho Či Minově Městě nad tímto překladem diskuse na téma „Czech Literature in Vietnamese Perspectives“. I zde převažovali mezi posluchači vysokoškolští studenti. Moderátory diskuse byli dr. Slavická a překladatel dr. Ondřej Slówik, absolvent vietnamistiky na FF UK, žijící v HCM City. Diskutovalo se o překládání vietnamské literatury do češtiny a o roli vietnamistů FF UK v propagaci vietnamské literatury v ČR.

Nerudův ikonický povídkový soubor je úvodním výstupem společného překladatelského projektu Filozofické fakulty UK a Fakulty Literatura University of Social Sciences and Humanities (USSH) Ha Noi. Poprvé byl vietnamské veřejnosti představen na českém velvyslanectví v Hanoji 27. října loňského roku.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK