Fakultní Cenu Jana Palacha za mimořádný přínos diplomové práce obdržel student klasické archeologie Jakub Havlík

Ocenění za práci s názvem Vývoj osídlení Baktrie v období helénismu převzal 25. dubna na zasedání Vědecké rady FF UK od děkana doc. Michala Pullmanna.

Závěrečná práce, kterou vedl doc. Ladislav Stančo z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, výrazným způsobem přispívá k poznání historického osídlení Střední Asie a zaplňuje mezeru v jinak komplexním bádání místních i evropských badatelů o helénistické Střední Asii. Autor pečlivě sesbíral množství dat a systematickým způsobem je dokázal vyhodnotit a zajímavě interpretovat, včetně využití geografických metod v softwaru GIS.

Kromě teoretické práce se Jakub Havlík účastnil řady českých archeologických expedic v Uzbekistánu a již v magisterském studiu úspěšně vedl svůj vlastní terénní projekt s malým týmem v této oblasti. Výsledky svého terénního projektu publikuje v odborných časopisech a představuje na mezinárodních konferencích, stejně jako výsledky samotné diplomové práce.

Cena Jana Palacha je oficiální fakultní cena, která je udělována studentům FF UK za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK