Aktuální výběrová řízení

FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků.

Výběrové řízení ze dne 16. 5. 2019 – Ústav germánských studií / Job offer from 16 May 2019 – Department of Germanic Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: nizozemský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 17. 6. 2019. / Field and specialization: Dutch language. Applications by 17. 6. 2019.

Výběrové řízení ze dne 17. 5. 2019 – Ústav germánských studií / Job offer from 17 May 2019 – Department of Germanic Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: nizozemská literatura. Přihlášky je nutno podat do 17. 6. 2019. / Field and specialization: Dutch literature. Applications by 17. 6. 2019.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka SIS pro Oddělení vědy

Přihlášku je nutné podat do 31. 5. 2019.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví. Podávání přihlášek je možné do 10. 6. 2019.

Výběrové řízení ze dne 3. 5. 2019 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 3 May 2019 – Institute of Information Studies and Librarianship

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: informatika, informační technologie a systémy. Přihlášky je nutno podat do 6. 6. 2019. / Field and specialization: informatics, information technologies and systems. Applications by 6. 6. 2019.

Výběrové řízení ze dne 3. 5. 2019 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 3 May 2019 – Institute of Information Studies and Librarianship

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent/docent. Obor a zaměření: informační věda. Přihlášky je nutno podat do 6. 6. 2019. / Field and specialization: information science. Applications by 6. 6. 2019.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Referent/ka grantového oddělení

Přihlášku je nutné podat do 30. 5. 2019.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Administrátor přípravy a realizace projektů financovaných z operačních programů

Přihlášku je nutné podat do 30. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií/ Job offer from 24 April 2019 – Department of South Slavic and Balkan Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: rumunský jazyk (lingvistika rumunštiny). Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. / Field and specialization: Romanian language (Romanian linguistics). Applications by 31. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií/ Job offer from 24 April 2019 – Department of South Slavic and Balkan Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: albánský jazyk (lingvistika albánštiny). Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. / Field and specialization: Albanian language (Albanian linguistics). Applications by 31. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Ústav světových dějin/ Job offer from 24 April 2019 – Department of General History

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Obecné a světové dějiny se zaměřením na dějiny novověku západní a jižní Evropy v 16.–19. století. Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. / Field and specialization: General and World Modern History (History of 16th-19th Century) with specialization on the history of Western and Southern Europe. Applications by 31. 5. 2019.

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Ústav světových dějin/ Job offer from 24 April 2019 – Department of General History

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny (novověké a nejnovější dějiny, 19.–20. století) se zaměřením na sociální a kulturní dějiny technologií v evropském a globálním kontextu, tzv. heritage studies, ekonomie a politika, aplikace komparativního přístupu, transnacionalismu, environmentálních dějin a globální historie. Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019. / Field and specialization: General and Comparative History (Modern and Contemporary, 19th–20th Century) with specialization on social and cultural history of technologies in European and Global context, Heritage Studies, Economy and Politics, application of comparative approach, transnationalism, environmental history and global history. Applications by 31. 5. 2019.

Výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek.

Výběrové řízení na pozici právník/-ička

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici právník/-ička.

Výběrové řízení ze dne 5. 3. 2019 – Ústav obecné lingvistiky

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: obecná lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 31. 5. 2019.

Visiting Professor in Literary Studies, Linguistics, Philosophy

The Faculty of Arts, Charles University invites applications for the position of a Visiting Professor in Literary Studies, Linguistics, Philosophy. The application deadline is May 31, 2019.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK