Studentky programu Česká studia získaly ocenění na Mezinárodní konferenci zahraničních studentů českého jazyka

Polina Belyaeva z Ruska a Linghui Pang z Číny získaly druhé a třetí místo v soutěži prezentací, která proběhla v rámci konference 11. a 12. dubna v Praze. Studentky program pro nerodilé mluvčí českého jazyka absolvují na Ústavu bohemistických studií FF UK.

Čtvrtý ročník konference pořádal Ústav jazykové a odborné přípravy UK ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Účastníci konference mohli soutěžit ve dvou sekcích, a to v soutěži prezentací a překladatelské soutěži.

Letošní ročník soutěže prezentací byl doposud nejpočetnější. Vlastní práci prezentovalo osmnáct studentů z různých středisek po celé České republice i ze zahraničních univerzit. Prezentace probíhaly v českém jazyce bez opory v psaném textu na jedno ze tří témat: zájmové, odborné či evropské téma. Příspěvek musel splňovat časový limit deset minut.

Polina Belyaeva získala 2. cenu za vystoupení na téma Domácí ruční práce jako pokladnička času a tepla. Linghui Pang získala 3. cenu za vystoupení na téma Nový rok pochází z Číny.

Studenti programu Česká studia, organizovaného Ústavem bohemistických studií FF UK, se konference účastní pravidelně. Připravují se na ni v rámci volitelného předmětu, který letos vedla lektorka Eliška Boumová.

Úspěch na konferenci zaznamenali studenti programu již v dřívějších ročnících. V roce 2016 získala jedna ze studentek 1. místo v odborné sekci s prací Kariérní strategie mladých lidí aneb kam se dívá ruská a česká mládež.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK