Na intenzivní kurz češtiny pro cizince je možné se hlásit do 6. května

Týdenní kurz proběhne od 20. do 24. května, v případě dvoutýdenního kurzu bude výuka probíhat od 20. do 31. května. Kurz je vyučován v rámci programu Česká studia, který zajišťuje Ústav bohemistických studií FF UK.

Absolventi kurzu v krátkém čase výrazně zlepší úroveň českého jazyka. Studenti budou procvičovat všechny oblasti řečových dovedností, důraz bude kladen zejména na ústní komunikaci a poslech s porozuměním.

Kurz probíhá denně od 9:00 do 11:55 a od 12:30 do 13:30 v malých skupinách v budovách Filozofické fakulty UK v centru Prahy. Celkový počet vyučovacích hodin je 25 za týden, 1 vyučovací hodina trvá 45 minut. Výuku zajišťují špičkoví učitelé, kteří se během výuky věnují individuálně každému studentovi. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je pět studentů, učebnice nejsou v ceně kurzu.

Kurzovné Termín platby
1 týden: 4 500 CZK do 6. 5. 2019
2 týdny: 9 000 CZK do 6. 5. 2019

 

The Czech Studies Program at the Faculty of Arts, Charles University, Will Offer an Intensive Czech Course for Foreigners in May 2019

Do you want to improve the level of your communicative competence in Czech? Sign up for the Intensive Course that will take place on May 20 – May 24, 2019 (one-week course) and on May 20 – May 31, 2019 (two-week course).

In these courses, participants learn all necessary skills with an emphasis on oral communication and listening comprehension. Lessons are held in small groups in buildings of Charles University, Faculty of Arts in the centre of Prague. The course starts daily from 9:00 am – 11:55 pm and 12:30 pm – 13:30 pm. The number of teaching units is 25×45 minutes per week.

We guarantee excellent teachers and an individual approach to each student. In a short time, you will have the opportunity to improve your command of the Czech language.

The deadline to register is May 6, 2019. The minimum number of participants to open the course is 5. The textbooks are not included in the tuition fee.

Tuition fee Deadline for payment
One week: 4 500 CZK by May 6, 2019
Two weeks: 9 000 CZK by May 6, 2019

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK