O čem a jak bádají studenti Filozofické fakulty UK?

Mladou vědu představí studenti různých ročníků různých oborů v úterý 23. dubna na Dni mladé vědy FF UK.

Akci uvede prof. Miroslav Petříček z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK přednáškou k tématu myšlení v humanitních oborech. Program bude pokračovat prezentacemi studentů bakalářských a magisterských oborů, jejichž výzkum byl podpořen studentským vědeckým stipendiem FF UK za ak. rok 2018/2019, a diskusí s nimi. Program uzavřou prezentace studentů doktorského studia.

Studentská vědecká stipendia pro ak. rok 2019/2020 budou vyhlášena v létě: Den mladé vědy je ideální příležitostí k získání rozhledu pro studenty, kteří zvažují podání žádosti.

Akce proběhne v hlavní budově FF UK od 9 do 16 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK