VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 5. 3. 2019 – Ústav Dálného východu/Job offer from 5 March 2019 – Department of East Asian Studies

English see below

Ústav Dálného východu FF UK

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Obor a zaměření: Korejské dějiny
Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2
Úvazek: 0,5 (20hodin)

Požadavky:

 • akademická hodnost Ph.D. se specializací na koreanistiku, případně studium v doktorandském programu s příslušným zaměřením
 • schopnost práce s prameny v korejském jazyce
 • odborné zaměření: dějiny Koreje, včetně starších dějin
 • přiměřená akademická publikační činnost

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 5. dubna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný životopis
 • seznam publikační činnosti
 • koncepce pedagogického působení na vypisovaném místě
 • projekt osobní vědecké činnosti

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.


Department of East Asian Studies

Job title: Assistant/Assistant Professor
Field and specialization: Korean history
Expected salary/job rank: AP1/AP2 level
Part-time position (20 hours per week)

Job Requirements:

 • Ph.D. degree with specialization in Korean studies; applications from advanced Ph.D. students in Korean studies will be considered as well
 • Ability to work with sources in Korean language
 • Focus on Korean history, including ancient history
 • Experience with research work and publication

Expected starting date: October 1, 2019
Application deadline: April 5, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured curriculum vitae
 • personal bibliography
 • teaching project for the position
 • personal research project

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz.

  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
  Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.