VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 6. 3. 2019 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace/Job offer from 6 March 2019 – Institute of Czech Language and Theory of Communication

English see below

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pozice:

 • Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se především výuka na úrovni navazujícího magisterského studia
 • Vedení studentských prací a projektů
 • Výzkum v požadované specializaci uchazeče
 • Zapojení do projektů realizovaných ÚČJTK

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka, popř. Učitelství českého jazyka a literatury
 • Titul Ph.D. v oboru Didaktika konkrétního jazyka nebo v oboru Český jazyk se zaměřením disertační práce na didaktiku češtiny jako cizího jazyka, případně probíhající doktorské studium v těchto oborech s perspektivou brzkého dokončení
 • Jazykové znalosti – ČJ, AJ, znalost dalších jazyků výhodou
 • Pedagogická praxe v oboru učitelství češtiny jako cizího/druhého jazyka
 • Odpovídající publikační činnost v oboru didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka
 • Organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. května 2019
Termín přihlášky: 7. dubna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled dosavadní odborné praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

 Způsoby přihlášení:

 1. Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 2. E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

 Rozhodnutí děkana

Institute of Czech Language and Theory of Communication

 Job title: Assistant/Assistant Professor
Field and specialization: Czech as a Foreign/Second Language Teaching
Expected salary/job rank: AP2 level
Part-time position (20 hours per week)

Job description:

 • Teaching in the field of Czech as a Foreign/Second Language Teaching (mainly MA level)
 • Own research in this field
 • Supervision of students’ theses and projects
 • Participation in the projects in the Institute of Czech Language and Theory of Communication

Requirements:

 • University diploma in the programme “Teacher Training for Czech as a Foreign Language”, or “Teacher Training for Czech Language and Literature”
 • PhD title in the programme “Foreign Language Teaching” or “Czech Language”, or an on-going PhD study of one of these programmes with a perspective of finishing soon
 • Language skills – Czech, English obligatory, knowledge of other languages is an advantage
 • Teaching experience in the field
 • Publications in the field
 • Organizational and administrative abilities

Expected starting date: May 1, 2019
Application deadline: April 7, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • summary of work experience in the field
 • summary of teaching, research, and publication activities
 • copies of completed education certificates.

Submitting the application:

 1. Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 2. Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz.

 

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.