Výběrová řízení: právník / právnička a administrátor/ka veřejných zakázek

Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního řízení ve studijní oblasti atd.

Aktuálně se pro posílení Právního oddělení děkanátu FF UK hledá:

právníka / právničku s následující základní agendou: metodické a administrativní vedení veřejných zakázek, zpracování a kontrola soukromoprávních smluv;

administrátora / administrátorku veřejných zakázek pro pozici zajišťující administrativní vedení veřejných zakázek.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK