Komise pro vědu FF UK udělila doktorandům stipendia za vynikající výsledky

Po jarním pilotním rozdělování stipendií v roce 2018 studentům doktorských studijních programů za vynikající výsledky rozdělovala Komise pro vědu FF UK studentům mimořádná stipendia za další významné vědecké úspěchy.

Komise, jíž předsedá doc. Jiří Janák, ocenila 23 výsledků. Jako zvláště významné vyzdvihla čtyři, které byly podpořeny jako excelentní: monografii Židé na Ostravsku: Dynamika a pluralita židovské společnosti od Daniela Baránka (Židovská obec v Ostravě, 2017) a portrét Františka Falerského Tři životy. František Falerski – skaut, politický vězeň a osobnost od Lucie Šmídové (Karolinum, 2018). Jako mimořádný výsledek komise vyhodnotila také překlad irského románu The Glorious Heresies (Nádherná kacířství) Terezou Markovou (Argo, 2018) a kapitolu ’Execrations on Another Plane’: Film Theory in Close Up and Beckett’s Late Prose v monografii Beckett and Modernism (Palgrave Macmillan, 2018) od Galiny Kiryushiny.

Ke 31. 3. 2019 vyhlašuje děkan Filozofické fakulty UK toto stipendium znovu.

Výzkum podpořený studentským vědeckým stipendiem FF UK za ak. rok 2018/2019 představí studenti v rámci Dne mladé vědy FF UK 23. dubna 2019.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK