Věda na UK: prof. David Eben a gregoriánský chorál

Prof. PhDr. David Eben, Ph.D., je muzikolog a hudebník z Ústavu hudební vědy FF UK. Zaměřuje se na středověkou hudbu, zejména na gregoriánský chorál.

Po absolutoriu oboru klarinet na pražské konzervatoři roku 1986 začal David Eben studovat obor hudební věda na FF UK. V roce 1991 absolvoval na pařížské konzervatoři obor dirigování gregoriánského sboru a v následujícím roce působil jako dirigent souboru Choeur grégorien de Paris. Řídí mužský pěvecký sbor Schola Gregoriana Pragensis, který založil roku 1987. Od roku 1993 působí na Ústavu hudební vědy FF UK. V letech 2008–2013 byl profesorem gregoriánského chorálu na univerzitě ve švýcarském Luzernu. Pravidelně vede kurzy teorie a praxe gregoriánského chorálu ve Francii, Švýcarsku a Belgii. Dlouhodobě spolupracuje také s Českým rozhlasem na tvorbě pořadů o gregoriánském chorálu a hraje na dechové nástroje ve skupině Bratři Ebenové.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK