Ústav východoevropských studií FF UK se podílel na vydání lotyšské monografie Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel

Na vztahy moci a individua v demokratických a nedemokratických režimech se zaměřuje publikace, kterou čeští odborníci připravili společně s filozofickým a sociologickým ústavem Lotyšské univerzity v Rize.

Publikace, kterou editoval Pavel Štoll z Ústavu východoevropských studií FF UK ve spolupráci s Igorsem Šuvajevsem a Nadeždou Pazuhinou z Lotyšské univerzity, obsahuje statě českých a lotyšských historiků, filozofů, sociologů, antropologů a filologů.

První část monografie tvoří výzkumy věnované historické dimenzi moci bezmocných, které odrážejí zkušenost marginalizovaných sociálních skupin v různých historických obdobích 20. století. Statě se zabývají například problematikou antisemitismu v nově založeném Československu a s ním spojenou činností prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka.

Druhá část se věnuje intelektuálnímu a politickému dědictví Václava Havla, které je přímo spojeno se jménem jeho učitele, filozofa Jana Patočky. Součástí publikace je zároveň první lotyšský překlad Havlova eseje Moc bezmocných, překlad Patočkova díla Evropa a doba poevropská a kapitoly z Masarykovy Světové revoluce.

Vedle historiků z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR do monografie úvahou přispěl také vědec Ivan M. Havel či filosof a sociolog Václav Bělohradský. Na knize se podíleli pracovníci Ústavu východoevropských studií FF UK Kristíne Ante a Pavel Štoll a lingvista Michal Škrabal z Ústavu českého národního korpusu FF UK.

Filozofická fakulta UK se na vydání spolupodílela také finančně v rámci programu Progres Q13 – Místa střetávání: strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií. Publikace je pro zájemce dostupná v Knihovně Jana Palacha.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK