Usnesení Vědecké rady FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře. Vědecká rada FF UK děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně odvedenou práci.

Unesení bylo přijato v rámci zasedání Vědecké rady FF UK dne 21. 2. 2019, a to poměrem hlasů 27 pro, 0 proti, zdrželi se 3.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK