Knihovna FF UK odpovídá na dotazy z průzkumu a zve uživatele na osobní konzultaci k vyhledávači UKAŽ

Průzkum proběhl v lednu 2019 s cílem zjistit, jaké jsou zkušenosti uživatelů s půjčováním a čtením elektronických knih z nabídky UK a používáním vyhledávače informačních zdrojů UKAŽ. Konzultace budou probíhat 6. března v Knihovně Jana Palacha.

Průzkumu se zúčastnilo 349 respondentů a získaná data budou využita a zohledněna při akvizici Knihovny FF UK v následujících letech. Součástí on-line dotazníku byla i otevřená otázka, prostřednictvím které mohl uživatel napsat komentář či podnět nejen k tématu e-knih či vyhledávače UKAŽ, ale i k provozu knihoven na FF UK obecně. Všechny získané podněty a dotazy pracovníci Knihovny FF UK prošli a ve spolupráci s Ústřední knihovnou UK zpracovali odpovědi.

Pro přehlednost byly dotazy rozděleny do 2 částí – dotazy obecné a dotazy na fungování služby UKAŽ. Dotazy a připomínky včetně reakce Knihovny FF UK najdete na odkazech níže:

Dotazy a připomínky obecného charakteru

Dotazy a připomínky k vyhledávači UKAŽ

Protože se prostřednictvím průzkumu podařilo získat relativně mnoho dotazů k fungování vyhledávače UKAŽ, nabídne Knihovna FF UK ve spolupráci s Ústřední knihovnou UK uživatelům možnost osobní konzultace se správkyní vyhledávače UKAŽ pro UK 6. 3. 2019 v Knihovně Jana Palacha. Uživatelé budou mít možnost zeptat se na cokoliv, co je v souvislosti s vyhledávačem zajímá a s čím mají potíže. Konzultace bude probíhat názornou formou přímo s vyhledávačem. Registrační formulář je dostupný na webu.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK