Kampus Hybernská nově nabízí pravidelné vzdělávací kurzy

Výuka pravidelných i blokových kurzů bude probíhat od 18. února. Zájemci se mohou zaměřit na studium cizích jazyků, vyzkoušet si práci v uměleckém ateliéru či zrealizovat své nápady v inovační laboratoři. Kurzy jsou otevřené studentům Univerzity Karlovy i dalších vysokých škol, zájemcům ze středních škol a široké veřejnosti.

Smyslem kurzů, které budou od začátku letního semestru probíhat v rekonstruovaných prostorách budovy D, je propojovat různé cílové skupiny a přinášet jim různé výukové formáty včetně projektových seminářů či inovativních a experimentálních formátů, které bývá v tradičních univerzitních prostorách obtížné realizovat.

V oblasti uměnověd, jejich reflexe a aplikace si zájemci o současné výtvarné umění mohou vybrat prakticky zaměřený kurz Umělecké ateliéry napříč Českou republikou se zaměřením na práci s papírem. Jeho účastníci prostřednictvím exkurzí na výtvarných vysokých školách připraví pod vedením kurátora galerie Hyb4 koncepci výstavy, jež bude v květnu realizována v Kampusu Hybernská.

Blokový seminář Ritual as Cinema, Cinema as Ritual vedený v angličtině je připraven pro české i zahraniční studenty, kteří zde z perspektivy vizuální antropologie budou moci zkoumat vztah rituálu a filmu na materiálu klasických i méně známých soudobých snímků.

Po pilotním běhu bude i v letním semestru vypsán projektový seminář Inovační laboratoř, na kterém mezioborové studentské týmy vedené mentory z univerzit, neziskových organizací i komerčních firem připraví a zrealizují projekty zaměřené zejména na vzdělávání a kariérní rozvoj.

Pod záštitou vzdělávací platformy Library of Languages FF UK, která zprostředkovává výuku a popularizaci cizích jazyků a jejich kultur, budou v Kampusu probíhat jazykové kurzy. Studenti si mohou zapsat maďarštinu pro mírně i středně pokročilé či kurzy tibetštiny, jakutštiny a romštiny pro začátečníky. Romština bude probíhat anglicky a umožní účast zahraničním studentům. Vedle výuky jednotlivých jazyků bude připraven také kurz Indoevropeistika pro filology.

Ve spolupráci s Portugalským institutem Praha se otevírá Divadelní kurz v portugalštině, jehož účastníci připraví divadelní hru Norberta Ávily v rámci Festivalu portugalského jazyka Lusófona v červnu 2019.
Podrobné informace o kurzech jsou dostupné ve Studijním informačním systému UK a na webových stránkách Kampusu Hybernská.

O projektu Kampus Hybernská


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK