Vychází prestižní publikace Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years, kterou spolueditoval ředitel Ústavu etnologie FF UK Marek Jakoubek

Se sociokulturním antropologem Thomasem Hyllandem Eriksenem knihu připravili při příležitosti 50 let od vydání slavné publikace Ethnic Groups and Boundaries.

V roce 1969 vydala skupina severských antropologů knihu Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, jejímž editorem byl profesor Fredrik Barth.  Publikace znamenala zásadní zlom v tematizaci etnicity a etnických skupin a je dodnes jednou z nejcitovanějších antropologických prací vůbec.

Při příležitosti výročí vydání této publikace se profesor Thomas Hylland Eriksen z University v Oslu a docent Marek Jakoubek z Ústavu etnologie Filozofické fakulty UK rozhodli společně připravit prestižní publikaci Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years, ve které řada předních světových odborníků z oblasti etnických studií hodnotí přínos Barthovy práce v kontextu vlastních výzkumů.

Knižní novinka Ethnic Groups and Boundaries Today dokládá trvalý význam Barthovy publikace, reflektuje její silné i slabé stránky a ukazuje stav studia etnicity v sociálních vědách po pěti dekádách od jejího vydání. Jako taková bezpochyby zaujme odborníky zabývající se etnickými fenomény a procesy napříč společenskými vědami.

Publikace vychází v britském nakladatelství Routledge, pro českého čtenáře bude v blízké době přístupná v knihovně Ústavu etnologie FF UK.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK