Ústav světových dějin FF UK nabízí studium mezinárodního magisterského programu TEMA+

TEMA+ European Territories – Heritage and Development je dvouletý, dvojjazyčně vyučovaný magisterský obor, který se zaměřuje na problematiku kulturního dědictví a operuje na rozhraní několika humanitních vědních disciplín. Nejlepší uchazeči získávají prestižní stipendium Erasmus Mundus Joint Master Degree. Uzávěrka přihlášek je 24. února 2019.

Jedná se o unikátní studijní program, který se orientuje na výzkum i praxi a nabízí studium v několika humanitních vědních disciplínách, jako je historie, archeologie, sociologie, etnologie, antropologie, muzeologie, urbánní studia či architektura.

Koordinátorem oboru je univerzita Eötvös Loránd v Budapešti (ELTE) a mobilita studentů je rozdělena mezi tuto a další čtyři partnerské univerzity – École des Hautes en Sciences Sociales v Paříži (EHESS), italskou Università degli Studi di Catania (UNICT), Univerzitu Karlovu (CUNI) a Université Laval v Québecu (UL).

Konsorcium univerzit TEMA+ uděluje studentům dvojí či vícečetný diplom, přičemž je obor akreditován na národní úrovni v každé ze zemí, kde univerzity sídlí. Na Filozofické fakultě UK je obor vyučován na Ústavu světových dějin a navazuje na předešlý úspěšný magisterský obor TEMA, který zde byl vyučován od roku 2011.

Držitelé stipendia Erasmus Mundus získají finanční prostředky, které pokryjí veškeré výdaje na studium po celou dobu jeho trvání, zahrnující platbu školného, instalačních a cestovních výdajů, zdravotního pojištění a měsíčního stipendia pokrývajícího běžné výdaje.

Základní podmínky pro uchazeče jsou následující:

  • Ukončené bakalářské studium nejpozději do září 2019 včetně
  • Výborné znalosti angličtiny (C1) a francouzštiny (nejméně B2 a více) nebo naopak
  • Projekt diplomové práce v souladu s tematickým zaměřením TEMA+

Student se k přijímacímu řízení přihlašuje odevzdáním kompletních podkladů dle seznamu na webových stránkách programu, elektronicky skrze online rozhraní a také zasláním originálů na adresu sekretariátu v Budapešti.

Studenti, kteří chtějí získat stipendium Erasmus Mundus, mohou podávat přihlášky do 24. února 2019, zájemci s jiným stipendiem či vlastními finančními zdroji pak do 16. června 2019.

Další informace a kontakty:

Facebook

Twitter

Youtube


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK