V prosinci zemřela známá česká psycholožka Soňa Hermochová

Na Filozofické fakultě UK několik let působila jako vedoucí Katedry psychologie a proděkanka pro zahraniční vztahy. Za svou pedagogickou praxi vedla mnoho mladých odborníků, kteří na ni budou s vděčností vzpomínat.

Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc., (1932–2018) vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově. Její profesní dráha byla do jisté míry určena i rodinným prostředím; její otec prof. Jan Doležal byl psycholog, který se zabýval experimentální psychologií, psychologií práce a duševní hygienou a zasloužil se o založení časopisu Československá psychologie. Ona sama se léta úspěšně věnovala problematice vztahu jedince a společnosti, zejména metodám, postupům a efektivitě sociálně-psychologického výcviku.

Po ukončení studia nastoupila na Katedru psychologie FF UK, kde se dále soustředila na problematiku jedince a společnosti a rozvíjela obor sociální psychologie. Účastnila se řady výcviků sociálních dovedností v rámci zahraničních pobytů na univerzitách v Evropě i USA. V oblasti aplikované sociální psychologie a sociálně-psychologických výcviků se stala průkopníkem jejich praktického uplatnění v různých oblastech jako obchodní a pracovní vztahy, nápravná výchova a penologie, sociální a psychologické služby či školství. Podstatně přispěla k rozvinutí těchto aplikací i jejich teoretických základů a k praktickému zaměření studia psychologů.

V letech 1991–1997 vedla Katedru psychologie FF UK a mezi roky 1994–2000 byla proděkankou FF UK pro zahraniční vztahy. V posledních letech působila na soukromé Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně.

Soňa Hermochová po roce 1990 založila českou pobočku Partners for democratic change, v roce 1996 spoluzaložila Asociaci trenérů sociálně-psychologického výcviku a angažovala se v projektu Dokážu to!, ve kterém se rovněž věnovala aplikaci sociálně-psychologických technik do edukační činnosti.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK