Projekt KREAS a Česká asociace kognitivní lingvistiky vyhlašují výzvu pro přihlašování abstraktů na mezinárodní workshop zaměřený na gestikulaci a znakové jazyky

Ve dnech 16. a 17. května 2019 proběhne v Kampusu Hybernská mezinárodní workshop Gesture-Sign Workshop Prague 2019: converging the perspectives on methods, theories, and applications pořádaný Filozofickou fakultou UK. Zájemci mohou abstrakty podávat do 28. února.

Cílem workshopu je propojit odborníky zaměřené na výzkum neverbální komunikace, gestikulace a znakových jazyků, kteří k daným výzkumným oblastem přistupují z různých teoretických i metodologických perspektiv, a podpořit jejich hlubší reflexi aktuálních poznatků v popisu multimodální komunikace.

Během workshopu na přednáškách promluví významní hosté jako Jürgen Streeck z Univerzity v Austinu, Gerardo Ortega z Univerzity v Birminghamu, Cristóbal P. Canóvas z Univerzity v Murcii či Pamela Perniss z Univerzity v Kolíně nad Rýnem. Připraveny zde budou také dvě posterové sekce. Celá akce vyvrcholí diskusí vedenou Janem P. de Ruiterem z Tuftsovy univerzity.

Zájemci mohou podávat abstrakty pro posterovou sekci. Anonymizované abstrakty v anglickém jazyce v rozsahu 250 slov a formátu pdf je možné zasílat do 28. února 2019 na adresu jakub.jehlicka@ff.cuni.cz. Podrobnosti o události jsou k dispozici na webových stránkách.

Workshop se bude konat pod záštitou České asociace kognitivní lingvistiky a v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články