Přehled: Databáze přístupné v roce 2019

AKTUALIZOVÁNO 8/2019. Univerzita Karlova nebo jednotlivé fakulty nakupují velké množství bibliografických a plnotextových databází. Podívejte se na aktuální přehled databází pro rok 2019 a na seznam databází s ukončeným přístupem.

Některé zdroje jsou dostupné pro uživatele z celé Univerzity Karlovy, některé jsou přístupné uživatelům jen z některých fakult. Tučně jsou uvedeny databáze, které jsou zdroje nakupované pro celou Univerzitu Karlovu, modře jsou uvedeny zdroje s garantovaným přístupem pouze pro FF. Do všech databází vstoupíte z Portálu elektronických zdrojů www.pez.cuni.cz. Pro většinu zdrojů lze využít společné vyhledávání ve vyhledávači UKAŽ (www.ukaz.cuni.cz). Zdroje, které nelze vyhledávačem UKAŽ prohledat, jsou označeny hvězdičkou.

Úplný seznam zdrojů (včetně zdrojů nakupovaných jinými fakultami a zdrojů v režimu open access) je uveden na Portálu elektronických zdrojů – http://pez.cuni.cz. U zdrojů, které poptávaly jiné fakulty, závisí podmínky přístupu na licenčních smlouvách a tyto podmínky se mohou lišit.

V roce 2019 jsou uživatelům Filozofické fakulty přístupné databáze [1]:

 • American Association for Cancer Research Publications
 • American Chemical Society Journals
 • ACM Digital Library
 • American Institute of Physics – Complete
 • American Mathematical Society Journals
 • American Physical Society e-Journals
 • Academic Search Complete (EBSCO)
 • Academic Search Ultimate (EBSCO)
 • ATLA religion Database with ATLA Serials
 • BioOne Complete
 • BREPOLIS (vč. zdroje L’Anné philologique)
 • CEEOL
 • Cambridge Journals Online – HSS
 • Classique Garnier Numérique*
 • Dictionary of Old English [2]
 • eBook Academic Collection (EBSCO)
 • JSTOR – Art & Sciences I
 • JSTOR – Art & Sciences II
 • JSTOR – Art & Sciences III
 • JSTOR – Art & Sciences V
 • JSTOR – Art & Sciences VII
 • Gale Literary Sources [3]
 • GeoRef
 • GeoScienceWorld*
 • IBZ Online
 • IEEE/IET Electronic Library (IEL)
 • IOPscience
 • Library and Information Science (LISS)
 • Literature Online*
 • MathSciNet
 • OECD iLibrary
 • Oxford Bibliographies Online*
 • Oxford English Dictionary*
 • Oxford Journals Online Full Collection
 • Oxford Scolarship Online
 • PsycARTICLES
 • PsycINFO
 • RSC Gold
 • SpringerLink
 • Taylor & Francis Online
 • Thesaurus Linguae Latinae*
 • Thieme MedOne Education
 • Wiley Online Library
 • ScienceDirect
 • Scopus
 • Web of Science

Databáze s ukončeným přístupem

 • Přístup k platformě studijních materiálů Elektra bude ukončen 31. ledna 2019. Uživatelům doporučujeme vyexportovat uložené soubory a pro další práci využít portálu Moodle.
 • Film Television Literature Index with Full Text přístup skončí 31. ledna 2019 (doporučujeme uživatelům případně vyexportovat uložené záznamy z osobních účtů).
 • Literature Resource Center nahrazeno zdrojem Gale Literary Sources
 • Thesaurus Linguae Graceae možnost obnovení přístupu je momentálně v řešení.

[1] Poznámka: Tučně jsou zdroje nakupované pro celou Univerzitu Karlovu, modře jsou zdroje s garantovaným přístupem pro FF. Hvězdička označuje zdroje, které nejsou prohledatelné a přístupné přes vyhledávač UKAŽ.

[2] Databáze Dictionary of Old English je zpřístupněna od 1. dubna 2019.

[3] Databáze Gale Literary Sources je nástupcem databáze Literature Resource Center.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK