Český překladatel, shakespearolog a profesor anglistiky Martin Hilský byl jmenován emeritním profesorem

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK je mimořádnou postavou české anglistiky a širší veřejnosti je známý především jako první překladatel kompletního díla Williama Shakespeara do češtiny. Diplom předal panu profesorovi 17. ledna na zasedání Vědecké rady FF UK děkan fakulty doc. Michal Pullmann.

Překladatelské dílo profesora Hilského se neomezuje pouze na Williama Shakespeara, zahrnuje dramata moderních i současných britských, amerických a irských autorů, mezi jinými jazykově obtížných autorů, jako byl D. H. Lawrence nebo T. S. Eliot.  Je zároveň autorem řady monografií a desítek odborných statí věnovaných raně moderní anglické literatuře, modernismu i současné anglicky psané literatuře a literární kritice. Jako neúnavný a nadšený popularizátor vědy každoročně prosloví desítky veřejných přednášek a účastní se pořadů v divadlech, na školách a různých kulturních akcích po celé České republice. Pravidelně vystupuje také v České televizi a rozhlase.

Profesor Hilský je držitelem řady prestižních ocenění včetně Ceny Josefa Jungmanna, kterou získal třikrát, Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo, Medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství a ceny Česká hlava, kterou získal v roce 2015 jako jeden z mála humanitních vědců. Roku 2001 byl za své dosavadní dílo jmenován britskou královnou čestným členem Řádu britského impéria.

Martin Hilský kromě své alma mater působil též na univerzitě v Oxfordu, přednášel na celé řadě institucí v Evropě a Spojených státech a v roce 2011 spolu se svými žáky pomáhal založit katedru anglistiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. „Svou soustavnou pedagogickou činnost na naší fakultě se rozhodl ukončit po 53 letech aktivního působení. Jsem velmi rád, že se rozhodl pokračovat ve své vědecké a překladatelské činnosti i nadále pod hlavičkou Univerzity Karlovy, a je mi ctí mu poděkovat za jeho celoživotní práci pro naši fakultu a předat mu jmenování emeritním profesorem,“ uvedl děkan Michal Pullmann.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK