Do 15. února lze podávat přihlášky do prestižního mezinárodního doktorského programu MOVES

Projekt MOVES: Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges, který koordinuje FF UK, nabízí zájemcům studium v Německu, Portugalsku, Francii nebo Velké Británii a úspěšným absolventům doktorský titul ze dvou zahraničních institucí. Součástí programu jsou konference, letní školy a krátkodobé stáže v neziskových organizacích a kulturních institucích.

Univerzita Karlova se společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent, zapojila do mezinárodního projektu, jehož cílem je podpořit talentované vědce na počátku jejich kariéry. Projekt získal finanční podporu z evropského grantu v rámci Horizon 2020 – Marie Sklodowská-Curie Actions a excelentní hodnocení 98 %.

V projektu je k dispozici 15 míst a úspěšní uchazeči mají nárok na stipendium. Studenti stráví 18 měsíců na jedné partnerské univerzitě, 18 na další a v závěru projektu obdrží doktorský titul z obou institucí. Do projektu se mohou hlásit všichni zájemci, kteří mají magisterský titul a nanejvýš 4 roky zkušeností s výzkumnou prací.

Podmínkou je i to, že se uchazeči musí hlásit do jiných zemí konsorcia, než v jakých v posledních třech letech dlouhodobě žili a pracovali. Co do původu a národnosti není projekt omezen, nutností je však excelentní znalost anglického jazyka.

Každý uchazeč se do programu hlásí se dvěma návrhy výzkumných projektů – obecná témata jsou předem stanovena, včetně univerzit, které je zajišťují, a je na uchazečích, aby je naplnili konkrétním obsahem. Výzkumné projekty se mohou týkat literatury, historie, kulturních studií i společenských věd.

Koordinátorem projektu je prof. Martin Procházka z Filozofické fakulty UK. Za FF UK se dále zapojili doc. Clare Wallace a dr. Soňa Nováková z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK a prof. Markéta Křížová, prof. Josef Opatrný a dr. Radek Buben ze Střediska ibero-amerických studií FF UK.

Další informace o projektu:

Web

Popis přijímacího řízení

Profil na Facebooku

Případné dotazy zodpoví manažerka projektu Mgr. Petra Johana Poncarová.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK