VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 18. 12. 2018 – Ústav anglického jazyka a didaktiky/ Job offer from 18 December 2018 – Department of English Language and ELT Methodology

English see below

Ústav anglického jazyka a didaktiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent

Předpokládaná mzdová třída: AP1
Obor a zaměření: lingvistika anglického jazyka
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti anglické lingvistiky v bakalářském stupni studia a případně v oblasti vlastní specializace uchazeče
 • vedení závěrečných bakalářských prací
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu (i v rámci doktorského studia)

Požadavky:

 • titul Mgr. nebo Ph.D. v oboru anglický jazyk, zaměření na synchronní popis angličtiny (teoretický i aplikovaný), zahájené nebo úspěšně ukončené doktorské studium,
 • předchozí pedagogická činnost,
 • schopnost učit v angličtině,
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru,
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů výhodou,
 • organizační a komunikační schopnosti.

Předpokládaný nástup: únor 2019
Termín přihlášky: 19. 1. 2019

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • přehled předchozí pedagogické praxe,
 • seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

Písemně poštou/osobně:
Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo e-mailem:
Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.
Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana

Department of English Language and ELT Methodology

Job title: Assistant
Field and specialization: English linguistics
Expected pay group: AP1
Part-time position: (20 hours per week)

Job description:

 • teaching core subjects of English linguistics at the BA level, and within the applicant’s specialization
 • supervision of BA students’ theses
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise (also as a part of his/her doctoral studies)

Job requirements:

 • Mgr. or Ph.D. degree in English language, specializing in synchronic description of English (both theoretical and applied); Ph.D. programme commenced or successfully completed
 • adequate teaching experience
 • ability to teach in English
 • adequate publication record in the field of specialization
 • experience in research projects and grants will be an advantage
 • organizational and communication skills

Expected starting date: February 2019
Application deadline: January 19, 2018

Complete applications will include the following:

 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz
 • The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview or a public lecture.