Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o 2–3 místa postdoka na období 03/2019 – 12/2019

Vítězové soutěže získají pozici v kategorii VP1 do výše max. 0,5 úvazku (při 0,5 úvazku financovanou 15 000 Kč hrubého), a to po dobu 10 měsíců (1. března – 31. prosince 2019).

Žadatel musí být držitelem titulu Ph.D., získaného v období let 2010–2018, nebo doktorand těsně před ukončením studia, který již odevzdal nebo do konce března 2019 odevzdá disertační práci a který svou přihlášku do soutěže doprovodí vyjádřením svého školitele, že v případě odevzdání se počítá s obhajobou do konce června 2019. Vítězný doktorand může na pozici nastoupit teprve s ukončením studia, avšak v takovém případě na ni setrvá nejdéle do konce prosince 2019.

Žadatel do soutěže předkládá konkrétní výzkumný projekt (max. v délce 5 NS) v kterémkoli medievistickém oboru na období 03–12/2019. Publikační výstup z tohoto projektu – v podobě přinejmenším studie v recenzovaném periodiku – nemusí vyjít do konce r. 2019, ale musí být připraven do tisku. Dále se očekává, že vítězný postdok připraví do konce roku 2019 na FF UK k podání výzkumný grant s výhledem na rok 2020 (popis max. v délce 1 NS). Součástí přihlášky do soutěže je rovněž aktuální CV a kopie doktorského diplomu, resp. u končících doktorandů příslušné vyjádření školitele (viz výše).

Soutěž probíhá ve dnech 20. prosince 2018 – 1. února 2019. O vítězi soutěže rozhodne Rada Progresu Q07 (k jejímu složení viz http://hrc.ff.cuni.cz/progres/), a to do 10. února 2019. Rada si v nutném případě může vyžádat posouzení žádosti od specialisty v daném oboru či na dané téma. Proti rozhodnutí Rady není odvolání.

Přihlášky do soutěže, obsahující 1) popis projektu, 2) popis jeho předpokládaného publikačního výstupu, 3) CV a 4) výhled na grantovou spolupráci v rámci FF UK, je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz a barbora.kosikova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 1. února 2019.

Progres Q07 předpokládá, že další kolo soutěže bude vyhlášeno v roce 2020.

Případné dotazy lze zasílat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz či lucie.dolezalova@ff.cuni.cz.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK