Prof. Martin Kovář odchází z Filozofické fakulty UK

Prof. Martin Kovář mě dnes informoval o svém rozhodnutí ukončit k 31. 12. 2018 v souvislosti s obviněním z plagiátorství svůj pracovní poměr na FF UK.
Děkuji prof. Kovářovi za vše dobré, co během svého dlouholetého působení na Filozofické fakultě UK vykonal, stejně jako za způsob, jakým se postavil k obvinění.
Zjištěné skutečnosti bereme vážně také ze systémového hlediska. Vedení FF UK se proto bude zabývat i obecnými otázkami odhalování plagiátorství a některými aspekty organizace vědecké práce.
doc. Michal Pullmann, děkan Filozofické fakulty UK

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK