Prof. Josef Vintr obdržel stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy

Oslavy 80. narozenin prof. Josefa Vintra na Institutu slavistiky vídeňské univerzity proběhly 28. 11. v tamním univerzitním kampusu. Rektor Univerzity Karlovy udělil při této příležitosti významnému filologovi na návrh Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK stříbrnou pamětní medaili, kterou v zastoupení předala doc. Libuše Heczková, proděkanka FF UK pro vědu.

Josef Vintr patří celosvětově k nejuznávanějším bohemistům, podílel se na prestižních projektech, jako byly akademický Staročeský slovník (jako autor a později i redaktor) nebo řada Biblia slavica. Jako pedagog vychoval generace zahraničních slavistů a bohemistů. Vždy si však, až do dnešních dnů, udržel těsný vztah ke slavistům a bohemistům českým a slovenským, a to i k mladé generaci.

Bohemista Igor Němec z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR formuloval Vintrovy zásluhy na tomto poli při předávání medaile Josefa Dobrovského v roce 2001 takto: „Vždyť profesoru Vintrovi náleží zásluha, že se v poválečné době dostalo české lingvistice významné vědecké základny na pracovištích vídeňské univerzity, když se u nás jazykověda nemohla rozvíjet na úrovni, kterou reprezentovalo učení pražské školy a vědecké dílo profesora Františka Václava Mareše, jehož postoje byly svou křesťanskou orientací Josefu Vintrovi nejbližší.“


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK