PhDr. Jana Rejšková se stala emeritní členkou akademické obce Filozofické fakulty UK

Dekret o udělení čestného titulu převzala dr. Rejšková z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK 13. prosince.

Za dobu svého působení na FF UK se dr. Rejšková významně podílela na budování vysokoškolského oboru tlumočnictví a překladatelství, který byl v České republice po mnoho let vyučován pouze na Univerzitě Karlově. Vychovala několik generací konsekutivních a simultánních tlumočníků, z nichž dnes mnozí působí mimo jiné v Evropském parlamentu a Evropské komisi.

Na katedru překladatelství a tlumočnictví FF UK nastoupila Jana Rejšková v září 1990 a působila zde jako odborná asistentka do konce ledna 2017. V letech 1990–2011 byla rovněž garantkou anglického oddělení katedry překladatelství a tlumočnictví, v roce 1993 přejmenované na Ústav translatologie FF UK. V roce 2017 obdržela za celoživotní práci pro FF UK stříbrnou pamětní medaili.

„Jana Rejšková má za sebou tisíce hodin simultánního a konsekutivního tlumočení pro vrcholné instituce Evropské unie, nejrůznější mezinárodní orgány i mnoho dalších klientů a tahle zkušenost byla už tehdy na seminářích s ní obrovsky znát,“ říká její kolegyně dr. Zuzana Šťastná z Ústavu translatologie FF UK. „Tlumočení je o tom, jak co nejlépe komunikovat, jak odstraňovat bariéry v porozumění mezi lidmi. Jako studentku mě možná ještě více bavilo sledovat, jak Jana učí, jak dokáže na hodinách kombinovat intelektuální preciznost se zábavností a jak si nepotřebuje udržovat autoritu žádnými vnějšími mocenskými prostředky, protože si ji prostě svým chováním a osobností vytváří úplně přirozeně. Pokud je někdo takřka rozený učitel a „komunikátor“, je to velký dar“.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK