Zemřela prof. Zdeňka Hledíková, významná historička a archivářka

Přední odbornice na církevní dějiny středověku a emeritní profesorka z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK zemřela 13. listopadu ve věku 80 let.

Prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc., se narodila 23. října 1938 v Praze. V letech 1955–1960 vystudovala archivnictví na FF UK. Po absolutoriu nastoupila jako odborná pracovnice ve Státním archivu v Plzni, později působila v Archivu Ústředního ředitelství Československého filmu v Praze. Poté se vrátila na FF UK, kde v roce 1967 získal titul PhDr., o dva roky později ji byl udělen titul kandidát věd. Habilitovala se v roce 1991, v roce 1997 získala profesuru.

Trvale pak zůstala odborně spjata s Filozofickou fakultou UK, ačkoli od roku 1994 mnoho let dojížděla také do Říma, kde vedla Český historický ústav. Od roku 2002 působila i na Katolické teologické fakultě UK. V roce 2010 teprve jako druhá česká žena obdržela prestižní Řád sv. Řehoře Velikého, který patří mezi pět vyznamenání, jež uděluje sám papež. O dva roky později převzala z rukou ministra MŠMT Cenu Milady Paulové udělovanou významných českým badatelkám za celoživotní přínos vědě.

Poslední rozloučení s profesorkou Hledíkovou proběhne 24. listopadu od 11.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Praze Radotíně.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK