VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 7. 11. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 7 November 2018 – The Institute of Translation Studies

English see below

Ústav translatologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/asistent
Obor a zaměření: překladatelství a tlumočnictví
Předpokládaná mzdová třída: L1/AP1
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Požadavky:

 • Bc./Mgr. v lingvisticky zaměřeném oboru
 • rodilý mluvčí anglického jazyka s vynikající teoretickou i praktickou znalostí anglické gramatiky a stylistiky umožňující vedení seminářů zaměřených na zdokonalování mluvené i písemné angličtiny nerodilých mluvčích
 • samostatná praxe v oblasti překladu mezi angličtinou a češtinou umožňující vést semináře zaměřené na překlad textů převážně odborného a publicistického charakteru z češtiny do angličtiny
 • vyjadřovací, komunikační a prezentační dovednosti v angličtině
 • zkušenost s editováním a redakcí anglojazyčných textů nerodilých mluvčích

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2018
Termín přihlášky: 9. prosince 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.).

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

rozhodnuti_dekana

The Institute of  Translation Studies

Name of the position: Lecturer/Assistant
Field and specialization: Translation and Interpreting
Expected pay group: L1/AP1
Workload: 0,5

Requirements:

 • a BA or MA degree in a language and/or linguistics subject
 • an excellent theoretical and practical knowledge of English grammar and stylistics enabling her/him to conduct seminars aimed at perfecting the spoken and written English of non-native speakers
 • professional experience in Czech-English translation enabling her/him to conduct seminars in Czech-English translation, working primarily with texts of a technical or journalistic nature
 • excellent English communication and presentation skills
 • experience in editing and correcting English-language texts written by non-native speakers

Expected beginning: 1 January 2019
Dead-line for applications: 9 December 2018

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded
 • what do you expect from this position, and what  would you hope to bring to it (1 page maximum)

Forms of applying:

 • Personally by post/in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Or by e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz.

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.