Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě UK si připomněla 30 let svého trvání

Založena byla v roce 1988, což z ní činí jednu z vůbec nejstarších univerzit třetího věku u nás. Kulaté výročí si 19. listopadu připomněli její organizátoři, lektoři i frekventanti v Malé aule Karolina.

Setkání zahájil prorektor pro vnější vztahy UK prof. Martin Kovář, který kromě obligátních zdravic vyjádřil Univerzitě třetího věku FF UK podporu ze strany univerzity. „Naše podpora Vašemu konání není nekonečná,“ uvedl nekonvenčně, „je nicméně velká.“

Po něm promluvil děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Pullmann, který vývoj Univerzity třetího věku na FF UK demonstroval několika působivými čísly. Mezi jinými připomněl, že první běh U3V v roce 1988 navštěvovalo 86 posluchačů, kterým se nabízely přednášky z 5 disciplín. Nyní prochází každým během studia cca 4.600 účastníků, kteří si mohou volit ze 70 různých kurzů. Současně označil U3V za jednu z důležitých oblastí, jíž univerzita realizuje svou třetí roli, jíž je přenos akademických činností a jejích výsledků do veřejného prostoru.

Historii UV a její význam v životě univerzity pak shrnul garant U3V za FF UK dr. Jaroslav Valkoun; kromě edukativní role vyzdvihl i další její přínosy, zejména sociální a interpersonální.

Na něj svou přednáškou „Vzdělávání seniorů v České republice – současnost a budoucnost“ navázal dr. Michal Šerák z Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK. Kromě přínosů vzdělávání dospělých, zejména seniorů v ČR, obnažil také některé přetrvávající problémy: Nevyrovnanou úroveň jeho poskytovatelů, chybějící relevantní data o tomto segmentu a v neposlední řadě některé přetrvávající stereotypy o mentalitě seniora, který je vnímán jako ten, kdo chodí krmit kachny, klábosit do čekárny u doktora a jezdí ve špičce MHD, protože ji má zadarmo.

V závěru přítomné pozdravil prezident Asociace U3V ČR prof. Roman Prokop, prorektor pro celoživotní vzdělávání Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Dr. Eva Drlíková

V rámci slavnostního setkání bylo rovněž vysloveno poděkování dr. Evě Drlíkové, která byla garantkou U3V za FF UK téměř 10 let. Podílela se také na založení Klubu posluchačů a absolventů U3V; klub letos slaví 10 let a dr. Drlíková je čestnou předsedkyní.

Setkání, které připravilo Centrum dalšího vzdělávání FF UK pod vedením Ing. Ilony Kellerové, bylo zakončeno komentovanou prohlídkou historických prostor Karolina.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK