Na výročí Sametové revoluce se v Praze uskuteční kolokvium Rage Against the Algorithm

Galerie Display bude mezi 16. a 18. listopadem hostit mezinárodní setkání umělců, aktivistů a teoretiků různých oborů a zaměření, které spoluorganizují doktorandi z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK. Diskutovat se bude o digitálním prostoru, síle informace a problematice nadvlády algoritmů. Zváni jsou studenti, akademici i zájemci z široké veřejnosti.

O tématech jako xenofeminismus, sinofuturismus, accelerationismus, alienismus, antropocén či možnost „technologické singularity“ budou debatovat představitelé z akademického prostředí společně se studenty a dalšími účastníky kolokvia. V centru zájmu bude především digitální prostor, který mění dnešní skutečnost. Nejenom že lidem umožnil rychle komunikovat, ale také jim umožnil okamžitou reteritorializaci. Poskytovatelé služeb se pídí po Velkých datech a prodávají je za nejvyšší nabídku, čímž internetovou polis mění v trh s komoditami.

To dělá z informačního monopolu nový druh hrozby, který je třeba projednat. V informaci se ukrývá potenciál neomezené nadvlády nad novou kyberskutečností, a tudíž i potenciál pro korupci. Slovy McKenzieho Warka: „Informace chtějí být volné, ale všude se nacházejí v okovech.“ Pokud se různě pojatý a zacílený hacking dnes stal zcela všudypřítomným gestem odporu, jak se tedy hackersky vypořádat s algoritmickou nadvládou nad každodenním životem?

Nad tím se zamyslí přednášející a performeři na třídenní akci, kterou doprovodí řada výstav mezinárodních i místních umělců ze skupiny alt’ai (Qiao Lin, Paul Heinicker, Daria Stupina, Lukáš Likavčan). Za Filozofickou fakultu UK na kolokviu vystoupí doktor Loius Armand a David Vichnar z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK a absolventi ústavu.

Akce proběhne v anglickém jazyce, registrace není nutná.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK