Mezinárodní slovenistické sympózium „Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Ivan Cankar a jeho současníci“ připomene jednoho z největších slovinských spisovatelů

Akce, kterou pořádají Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a Slovanská knihovna, se uskuteční ve dnech 22.–23. listopadu v hlavním zasedacím sále Národní knihovny ČR.

Sympózium se koná u příležitosti stého výročí úmrtí významného slovinského spisovatele a dramatika Ivana Cankara (1876–1918). Program sympozia bude věnován životu a dílu čelného představitele slovinské moderny.

Přednášející se zaměří především na způsob, jak byla autorova tvorba ukotvena v multinárodnostním habsburském soustátí a jak byla vnímána jednotlivými národy. Soustředit se budou také na komparaci Cankarovy tvorby s obdobně středoevropsky orientovanými autory. V literárně komparativních studiích se bude rozebírat problematika moderny ve středoevropském prostoru a fenomén města v dobové literatuře.

Prioritou bude recepce a reflexe Cankarova díla ve středoevropském prostoru, zejména v českém prostředí, kde byla téměř paralelně překládána s jejich originálním vydáním a kde se na jevištích inscenovaly Cankarovy hry již během jeho života.

Mezinárodní slovenistické a slavistické sympozium organizují slovenisté z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od roku 2000 již po sedmé. Na letošní sympózium se přihlásilo 24 účastníku z Česka, Slovinska a Rakouska. Za FF UK vystoupí dr. Milada K. Nedvědová, doc. Alenka Jensterle-Doležal, Dajana Vasiljevič a Aljaž Koprivnikar.

Akce, které se mohou zúčastnit zájemci z akademické obce i z řad veřejnosti, se koná pod záštitou Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze a s podporou Literárněvědné společnosti v Praze. Příspěvky sympozia budou přednášeny v češtině a slovinštině. Registrovat se je možné až na místě před začátkem programu.

Program sympózia

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK