FF UK a program East and Central European Studies představují novou roční přednáškovou sérii

FF UK a ECES program s potěšením oznamují novou roční sérii přednášek. Letošním tématem je „Univerzita a republika“ na počest stého výročí založení Československa.

„Jsme velmi poctěni, že jsme mohli zahájit tuto novou iniciativu, díky které se mohou setkávat čeští a zahraniční studenti, zejména v době tohoto významného výročí“, říká Katie Ford, ředitelka mezinárodních programů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. „Máme radost, že můžeme představit bohatství univerzitních akademických zdrojů a také prokázat naši podporu Filozofické fakulty UK prostřednictvím této série.“

První přednáška nazvaná „USA a založení Československa“ proběhne 16. října v hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha a zaměří se na roli Spojených států v procesu vzniku Československa v roce 1918. Bude zkoumat jak politickou podporu československého odboje v zahraničí ze strany amerického politického zastoupení, tak úlohu českých a slovenských spoluobčanů v USA. Přednáška bude také diskutovat o postoji USA vůči československé otázce na Pařížské mírové konferenci a na závěr probere úlohu a meze československých vztahů při vytváření československé demokracie meziválečného období.

Přednášku povede prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., vedoucí Ústavu českých dějin FF UK a bývalý ředitel Masarykova Institutu Akademie věd České republiky.

Druhá přednáška, nazvána “Prvních 500 let Univerzity v Praze (1348-1848)“, proběhne 7. listopadu. Přednášku povede PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D., vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy.

Prezentace se zaměří na středověkou a raně moderní historii univerzity v Praze. Instituci založil jako první svého druhu český král, Karel IV. Složitá politická, sociální a náboženská historie regionu přinesla univerzitě jak několik nejdůležitějších událostí v historii, tak momenty úpadku a radikální nesourodosti ve svém vývoji. Navzdory všem těmto komplikacím “studium generale” v Praze hluboce ovlivnilo kulturní dění ve střední Evropě.

Ve třetí přednášce „Tomáš Garrigue Masaryk a Univerzita Karlova“ se zaměříme na postavení Pražské Univerzity v době národních bojů mezi Čechy a Němci v českých zemích po roce 1848.

Přednášku povede PhDr. Milada Sekyrková, CSc., z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK. Přednáška proběhne 28. listopadu.


Přednášky budou probíhat v anglickém jazyce.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK