Nadační fond Viléma Mathesia a FF UK ocenily nejlepší závěrečné práce anglo-amerických studií

Již po osmnácté byly dnes na půdě Filozofické faulty UK slavnostně uděleny výroční Mathesiovy ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce z anglistiky a amerikanistiky. Ceny uděluje Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií, pečující o odkaz prvního řádného profesora anglistiky na Univerzitě Karlově a spoluzakladatele Pražského lingvistického kroužku v Praze.

Cena pro nejlepší disertační práce nese jméno legendy českého překladatelství z anglofonních literatur, především díla Williama Shakespeara, prof. Martina Hilského, který ceny také osobně předával.

Mathesiovy ceny a Ceny Martina Hilského v letošním roce převzali tito ocenění:

Bakalářské práce

V oboru Anglický jazyk a didaktika:

1. místo: Diana Rálišová: Phonetic realisation of selected obstruents in Irish English
2.-3. místo: Robert Martin: Development of strong adjectives in Early Middle English
2.-3. místo: Dana Tyčová: English get-passives

V oboru Anglofonní literatury a kultury

1. místo: Dominika Kecsöová: Persephone the Wanderer: Myth in the Poetry of Contemporary American Women Poets
2. a 3. místo nebylo uděleno

Dominika Kecsöová

Dominika Kecsöová

Dana Tyčová

Diplomové práce

V oboru Anglický jazyk a didaktika:

1. místo: Jakub Sláma: The prepositional phrase with the preposition at as a valency complement of nouns
2. místo: Alžběta Brabcová: Effect of time of exposure to L2 on the comprehension of relative clauses in primary school children
3. místo nebylo uděleno

V oboru Anglofonní literatury a kultury:

1. místo: Magdalena Císlerová: Blurring the Lines between Reality and Fiction: Peter Carey’s Engagement with Australian History and Identity
2. a 3. místo nebylo uděleno

Magdalena Císlerová

 

Disertační práce – Cena Martina Hilského

V oboru Anglický jazyk a didaktika:

Kateřina Vašků: Lexical idioms in English

V oboru Anglofonní literatury a kultury:

Einat Adar: Absurd Consequences: Beckett and Berkeley

Kateřina Vašků

Tradiční součástí předávání výročních ocenění je rovněž udílení Cena Jamese Ragana. Jde o cenu za poezii pro nejlepšího absolventa kurzu tvůrčího psaní pod vedením profesora Jamese Ragana. Její letošní laureátkou se stala studentka oboru anglistika-amerikanistika Kristýna Greňová.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK