Na Filozofické fakultě UK vystoupí známý americký historik Timothy Snyder

S politologem prof. Pavlem Baršou bude 22. listopadu od 16 hodin v aule na hlavní budově, nám. Jana Palacha 2, diskutovat o vzkříšení autoritářství a tom, jak na něj reagovat. Coby motto diskuse zvolil Timothy Snyder otázku: Je pouze jeden způsob, jak ztratit svobodu?

Popularita neliberálních politiků a politických stran po celém světě roste a demokracie je stále více ohrožována. Co mají společného ti, kteří politickou moc reprezentují? Jaké jsou jejich motivace, jakou rétoriku a taktiky používají? Jaká témata, minulá i budoucí, jsou pro ně určující a slouží jim? Zodpovězení takových otázek pomáhá lépe pochopit hrozby, kterým musíme čelit, a najít východiska v dnešní nejisté době.

Timothy Snyder je americký historik, profesor na Yaleově univerzitě. Současně působí v Institutu věd o člověku ve Vídni, kde také v posledních letech žije. Je autorem několika bestsellerů o moderní historii střední a východní Evropy; jeho nejnovější titul se jmenuje The Road to Unfreedom (Cesta do nesvobody).

Vystoupení na Filozofické fakultě UK 22. 11. 2018 je volně přístupné, bez nutnosti registrace. Diskuse proběhne v angličtině a nebude tlumočena do češtiny. Akci pořádá Irakouský nstitut für die Wissenschaften vom Menschen a Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství při Ústavu filozofie a religionistiky FF UK.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK