FF UK rozvíjí akademickou spolupráci s íránskými univerzitami i kulturními institucemi

Katedra Blízkého východu ve spolupráci s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK usilují o založení katedry bohemistiky na Univerzitě Šahída Čamrána v Ahvázu. Naopak jako jediné pracoviště v ČR nabízí FF UK studium íránistiky.

V návaznosti na výsledky předchozích jednání a aktivit v roce 2017 navštívily na přelomu září a října 2018 PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. z Katedry Blízkého východu FF UK a doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v rámci projektu Internacionalizace Íránskou islámskou republiku. Na Univerzitě Šahída Beheštího a v kulturním institutu Šahr-e ketáb (Book City) v Teheránu a na Univerzitě Šahída Čamrána v Ahvázu realizovaly přednášky o českém jazyce, literatuře, Univerzitě Karlově a u příležitosti 50. výročí úmrtí také o íránistovi Janu Rypkovi. Všechna vystoupení byla ex post obšírně medializovaná a v akademických kruzích i v odborné veřejnosti kladně hodnocená (novinové odkazy a podrobné zprávy o přednáškách byly publikovány v několika významných íránských periodikách).

Kromě přednášek proběhla významná jednání s prorektorem pro zahraničí Univerzity Šahída Čamrána v Ahvázu Dr. Alírezou Džalílífarem o smlouvě Erasmus plus. Ústav výuky perštiny pro cizince je ochoten připravit kurz perštiny a dvoutýdenní program s prohlídkou kulturních pamětihodností Íránu výhradně pro studenty FF UK. Diskutována byla také možnost založit na tamní univerzitě katedru bohemistiky.

O kulturní spolupráci pak obě akademičky jednaly s ředitelem teheránského kulturního institutu Alírezou Mohammadcháním. Institut poskytne formou daru Katedře Blízkého východu publikace, které bude česká íránistika potřebovat, organizačně a propagačně zajistí přednášky o tématech z českého jazyka a literatury a české íránistiky a zváží vyslání íránských odborníků na prozkoumání dosud nezpracovaných perských rukopisů v Národní knihovně Praha. Následně se v této záležitosti Dr. Mohammachání osobně setkal s Mgr. Knollem v NKP při své návštěvě Prahy.

Íránistika má na Filozofické fakultě Univerzitě Karlově dlouhou tradici. Jako samostatný obor existuje od roku 1925. V posledních letech dochází k jejímu posilování, velkou důležitost mají vazby na íránské univerzity, umožňující oboustrannou mobilitu studentů i akademiků.

FF UK je v současnosti jediným místem v ČR, kde lze obor studovat. V létě 2018 byla íránistika úspěšně reakreditována jako specializace v rámci programu Blízkovýchodních studií. Integrace do lépe čitelného celku v západní Evropě a v USA běžného konceptu Middle Eastern Studies umožňuje na jedné straně udržet silnou jazykovou výuku perštiny i dějin a literatury Íránu, na straně druhé zvyšuje akademickou relevanci směrem k práci s moderními přístupy a kontextualizaci do aktuální problematiky blízkovýchodního regionu.

Je zřejmé, že význam Íránu v následujících desetiletích poroste na akademické, kulturní, ale také politické a hospodářské rovině. FF UK může včasným rozvinutím existující spolupráce s Íránem ze strany íránistické i bohemistické posunout svou již existující exkluzivitu v této oblasti na ještě vyšší úroveň. Pro FF UK je prestižní také podíl na založení bohemistických studií v Íránu – prvních v oblasti Blízkého východu – a metodologická i praktická pomoc při výuce češtiny jako cizího jazyka (ÚČJTK a ÚBS) i mezinárodní výzkumná spolupráce v oblasti výuky cizích jazyků.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK